ФРКБПГО
This Site in English
Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество

                  

От откомври 2016г. стартира проект 2IMINED - „Improving the initial education of adult immigrants“ / „Подобряване първоначалното образование на възрастни имигранти“ – подкрепен по програма Еразъм+, Стратегически партньорства за иновации и обмен на добри практики - обучение на възрастни, който ще бъде реализиран в рамките на период от 2 години от:

Университет Клайпеда, Литва www.ku.lt - координатор
и партньори:
ФРКБПГО, България www.cubufoundation.com
Social-educational initiatives centre PLUS, Литва www.sei.lt
Pixel Associazione, Италия www.pixel-online.net
centrum voor volwassenenonderwijs Kisp Gent, Белгия http://www.kisp.be
LIEPAJAS UNIVERSITATE, Латвия www.liepu.lv
Shelter "Safe House", Латвия http://www.patverums-dm.lv
UNIVERSITY STEFAN CEL MARE SUCEAVA, Румъния http://www.usv.ro/
FUNDATIA EUROED, Румъния www.euroed.ro

Имигрантите, особено по време на първата им година в нова приемаща страна, се сблъскват с езикови проблеми, което изключително затруднява тяхното обучение (с изключение на езиковото такова) и възможности за учене. Като има това предвид, проект 2IMINED има за цел да създаде обучителен продукт, който да е максимално достъпен за имигрантите и който да включва обучителни инструменти за получаване на базови познания и разбиране относно социо-културния живот в страната домакин. Този иновативен продукт ще стъпва на дигитални технологии, като ще се предлага свободно достъпно посредством електронна платформа. Използваният език ще бъде възможно най-опростен, с къси изречения, за които мигрантите биха могли успешно да използват онлайн преводачески инструменти. По този начин продуктът ще бъде лесен за разбиране и използване, както от страна на всички имигранти, така и от страна на техните обучители. Проект 2IMINED ще помогне на имигранти, особено такива, които не познават езика, културните и социални особености на живота в страната домакин, да се интегрират по-успешно в обществото.
Целевите групи включват възрастни имигранти и специалисти, които ги обучават. В крайния си вариант, продукта по проекта трябва да бъде тестван от 30 обучители и 400 имигранти.
Създаването на въпросния обучителен продукт ще премине през 4 основни дейности: проучване (теоретичен анализ, проучване сред мигранти и техни обучители); създаване и лансиране на електронната платформа, от която ще бъде достъпен продуктът; разработването на обучителни инструменти и тяхното първоначално тестване и подобрения. Освен това е планиран и тренинг за обучители на мигранти.
Продуктът ще бъде преведен на няколко езика (на английски и на други езици от страните партньори) и ще представлява иновативни дигитални инструменти за имигранти: 60 часова обучителна програма.
Тъй като крайният резултат от проекта ще бъде свободно достъпен, той ще се ползва не само от участниците в проекта, но и от всички заинтересовани мигранти. Запознаването със и разбирането на социо-културния живот на страната домакин ще бъде от полза за постигане на разбиране по отношение на културата, ценностите и порядките в новия дом на мигрантите. Това разбиране е от съществено значение за добрите отношения, сътрудничеството, толерантността и взаимното уважение в рамките на Европейската общност.
Аспектите, с които ще се занимава учебната програма са: история, език, политическа система, религия, образователна система, етнически профил, география, изкуства и прочие. Националните обучителни пакети ще бъдат разработени на обща основа, но за всяка страна отделно, така че да отразяват национални особености. Общата структура ще създаде предпоставки за лесна адаптация в която и да било страна. Така например един от блоковете за Литва ще бъде история, за Латвия – също, България – също и т.н., но обемът, структурата, формата и обучителните мерки ще следват единна логика.
Партньорите по проекта са НПО и университети от 6 страни, които имат опит в работа с мигранти, изпълнение на европейски проекти, провеждане на проучвания и предлагане на разнородни обучения, включително такива за експерти, работещи с мигранти.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

© 2006 Фондация РКБПГО. Всички права запазени.