ФРКБПГО
This Site in English
Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество

                  

Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество с радост съобщава, че от началото на октомври 2016г. стартира своята работа по изпълнението на проект "CULPEER for integration: Cultural and peer-learning approaches for successful integration of disadvantaged youth and refugees at school level" / "CULPEER за интеграция: Подходи за културно и взаимно обучение в училищата за младежи в неравностойно положение и бежанци", който обхваща неправителствени организации и училища от Германия, Италия,  Словения и Гърция.

Проектът е одобрен от Националната агенция на Германия на първа селекция за 2016-та година по Програма „Еразъм+”, дейност „Стратегически партньорства”, сектор „Училищно образование”, с номер VG-IN-NW-16-24-023076.
Координатор на проекта е Institut equalita - http://www.equalita.de/web/en/ - от Кьолн, Германия, а партньорите са:
ФРКБПГО, София, България - www.cubufoundation.com
Професионална гимназия „Проф. д-р Асен Златаров“ – Видин, България - http://www.pgaz.org
Büro f. Kultur- und Medienprojekte GmbH, Хамбург, Германия - http://www.kultur-und-medien.com
EDUMOTIVA: European Lab for Educational Technology, Спарта, Гърция - http://edumotiva.eu/edumotiva/
DIDE A ATHINAS, Атина, Гърция - http://dide-a-ath.att.sch.gr/new/;
Music'Arte, Палермо, Италия
Humanitas, Любляна, Словения - http://www.humanitas.si
Willy-Brandt-Gesamtschule Köln-Höhenhaus, Кьолн, Германия - http://www.wbgs-koeln.de
Fritz-Schumacher-Schule Hamburg, Хамбург, Германия - http://fss-hh.de

Продължителността на CULPEER е 2 години. Проектът има за цел да разработи и трансферира подходи за културно и взаимно обучение за успешната интеграция на ниво училище на младежи в неравностойно положение и бежанци. Тези подходи за културно и взаимно обучение предлагат едно важно и иновативно пространство за неформално обучение, което се случва паралелно с конвенционалното училищно образование.
По проекта ще се изготвят няколко интелектуални продукти: Ръководство за въвеждане и приложение на подход "CULPEER" в училищата; Пилотен онлайн курс с подходи за културно и взаимно обучение "CULPEER" на английски език; Пет адаптирани национални версии на онлайн курса "CULPEER"; Онлайн портал "CULPEER" и онлайн ресурси за културно и взаимно обучение; Видео материали и видео ръководства за подход "CULPEER".
Възможността за обмен, комуникация и съвместни дейности с деца и младежи в неравностойно положение ще помогне на европейските учители да демонстрират пред местните младежи нови гледни точки и да ги мотивират към иницииране на собствени дейности и инициативи и стратегии за решаване на проблеми. 
Резултатите по проекта ще допринесат за широкото използване и разпространяване на достъпни и иновативни образователни, обучителни и младежки педагогически подходи, работни методи и ресурси за преподаватели и обучаеми на всички нива.

През ноември 2016г. в Германия предстои да се проведе срещата, която ще даде начало на съвместната работа на международния консорциум.


Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

© 2006 Фондация РКБПГО. Всички права запазени.