ФРКБПГО
This Site in English
Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество

                  

От октомври 2016г. стартира проект HealthEDU („INNOVATIVE TEACHING METHODOLOGY OF HEALTH FRIENDLY NUTRITION DEVELOPMENT AND PRACTICE IN PRE-PRIMARY AND PRIMARY EDUCATION“ / „Иновативна обучителна методология за здравословно хранене на децата в предучилищно и начално образование“), подкрепен по програма ERASMUS+ KA2, номер 2016-1-LT01-KA201-023196, който ще бъде реализиран от:

VšI „eMundus“, Литва, (Каунас) - координатор
Trakai Educational Assistance Authority, Литва (Тракай) - партньор
Pixel Association, Италия (Флоренция) - партньор
Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество, България (София) - партньор
FLORIDA CENTRE DE FORMACION SOCIEDAD COOPERATIVA, Испания (Валенсия) - партньор
Kayseri Il Milli Egitim Mudurlugu, Турция (Кайзери) - партньор
European Lab for Educational Technology, Гърция (Спарта) - партньор

Въпреки факта, че в глобален мащаб съществува огромен обем обучителна информация, анализи, препоръки по отношение на здравословия начин на живот и значението на балансираното хранене, все още е налице необходимост от повишаване нивото на осведоменост относно здравословната култура на хранене и методически материали и препоръки („какво“ и „как да“) за преподаватели (особено учители в детски градини и началния курс в училищата), родители и специалисти, които работят в кухните на образователните институции.

Проектът цели да формира здравословни хранителни навици сред децата, в домакинствата и в образователните институции, както и да създаде положително отношение към пълноценното хранене. Освен това, проектът цели да дефинира и насърчи принципи и навици за здравословно хранене в общността като цяло, да въведе здравословни ястия в менюто на децата в училище и у дома.

Целевата група на проекта са
- обучители (учители и възпитатели в детски градини и начално училище, работещи с деца на възраст 4-10 години),
- родителите на деца от избрани класове (деца от 4 до 7 и деца от 8 до 10 години)
- непедагогически персонал, който се занимава с приготвянето на храна за децата

Въздействието, което проектът цели да постигне е с доста широк обхват, а именно:
- участниците в проекта да бъдат информирани относно здравословното хранене и правилните хранителни навици в образователните институции и вкъщи, а в следствие на това да подобрят и своето здраве
- здравословните хранителни навици да бъдат в помощ за ограничаване заболеваемостта, особено що се отнася до заболявания, свързани с неправилно хранене
- информация за проекта да достигне националните и местни медии, социалните мрежи, различни тематични уеб-сайтове и youtube
- да инициира промени в обслужващия сектор и в подходите, използвани в учебните заведения и домакинствата
- участващите организации да бъдат инициатори и лидери в сферата на здравословното хранене в своите страни

Повече информация за проекта може да намерите на неговия сайт.

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация [съобщение] отразява само личните виждания на нейния автор и от Комисията не може да бъде търсена отговорност за използването на съдържащата се в нея информация.

© 2006 Фондация РКБПГО. Всички права запазени.