ФРКБПГО
This Site in English
Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество

                                          
През месец Април 2015 Фондация за развитие на културния и бизнес потенциал на гражданското общество (ФРКБПГО) започва изпълнението на проект „Не само честна игра”. Проектът  е одобрен по програма Еразъм+ с водеща организация I.P. Datini (Италия). Номер на договора 557089 EPP1-2014-IT-SPO-SC.

Проектът има следните цели:
·    насърчаване на осведомеността относно значението на спорта в училищата чрез по-добра интеграция на физическото възпитание в учебните програми;
·    засилване на идеята за изпозлване на спорта като средство за насърчаване на социалното включване на всички ученици, особено тези, които са изложени на риск от социално изключване, като ученици с увреждания, ученици с по-нисък икономически и социален статус, ученици с ниски постижения в училище и др.;
·     насърчаване на етичен подход към спорта и физическата активност, насочен към преодоляване на възприятието за хипер-конкурентна дейност, което често води до отпадане от спортни дейности, или за излагане на риск от  допинг, или насилствено поведение;
·     насърчаване на предлагане на спортни дейности, включваща всички спортове и преодоляване на изключителния фокус върху най-известните спортове (напр. футбол).

Проектът ще включва училища и организации от 8 страни – България, Белгия, Великобритания, Италия, Полша, Румъния, Турция и Франция. 
За целите на изпълнение на проекта в България ФРКБПГО търси да включи като крайни бенефициенти заинтересовани училища.
 
Заедно с училищата партньорите по проекта ще работят за преодоляване на дихотомията между образованието и спорта. За вендряване в училищата ще се предложи подход към спорта като средство за засилване на социалното включване и подход за едно по-етично, здраво и богато възприятие за значението на спорта и физическата активност, което могат и трябва да имат младите хора.

Участието на училищата не е обвързано с финансови ангажименти, напълно безплатно е и гарантира на включените училища участие във всички дейности по проекта и безвъзмездно ползване на всички резултати. 
Ако смятате, че за вашето училище би било интересно и полезно да се присъедини към проект „Не само честна игра”  можете да се обърнете към Миглена Молхова, ФРКБПГО
Младост 4, бл. 425, вх. 3, ап. 53, София 1715
За въпроси и допълнителна информация може да се обръщате на имейл:  cubufoundation@gmail.com и телефони: 02/434 2244; 0898523960

Сайт на проекта: http://notonlyfairplay.pixel-online.org/index.php

© 2006 Фондация РКБПГО. Всички права запазени.